శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

New Registrations Reason Wise Abstract Report - District

SNO District Name Total MAO MRO
Approved Pending Rejected Approved Pending Rejected
{{$index+1}} {{obj1.DISTRICT_NAME}} {{obj1.TOTAL_COUNT}} {{obj1.MAO_APPROVED}} {{obj1.MAO_PENDING}} {{obj1.MAO_REJECTED}} {{obj1.MRO_APPROVED}} {{obj1.MRO_PENDING}} {{obj1.MRO_REJECTED}}
-- Total {{tot_tot | INR}} {{tot_approved | INR}} {{tot_pending | INR}} {{tot_rejected | INR}} {{tot_mroapproved | INR}} {{tot_mropending | INR}} {{tot_mrorejected | INR}}
SNO District Name Total Approved Pending Rejected
{{$index+1}} {{obj1.DISTRICT_NAME}} {{obj1.TOTAL_COUNT}} {{obj1.MAO_APPROVED}} {{obj1.MAO_PENDING}} {{obj1.MAO_REJECTED}}
-- Total {{tot_tot | INR}} {{tot_approved | INR}} {{tot_pending | INR}} {{tot_rejected | INR}}