శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

YSR Rythubharosa 2021-22 Eligibility List

{{Dname}}
   
   
S No village Name Beneficiary ID Beneficiary Name Amount
{{$index+1}} {{obj.VILLAGE_NAME}} {{obj.UID_NUM}} {{obj.UID_NAME}} {{obj.AMOUNT}}
YSR Rythubharosa 2021-22 Eligibile List
District: {{Dname}} Mandal: {{Mname}}
S No village Name Beneficiary ID Beneficiary Name Amount
{{$index+1}} {{obj.VILLAGE_NAME}} {{obj.UID_NUM}} {{obj.UID_NAME}} {{obj.AMOUNT}}