ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం - వ్యవసాయ శాఖ

ప్రకృతి విపత్తుల సహాయ నిధి - తుఫాన్ వల్ల పంట నష్ట పోయిన రైతులకు పెట్టుబడి రాయితీ

Check Input Subsidy Status

S.no Beneficiary Name A/c No Bank Name Payment Status
{{$index+1}} {{obj.CITIZEN_NAME}} {{obj.ACCOUNT_NO}} {{obj.BANK_NAME}} {{obj.PAYMENT_STATUS}}